Советские плакаты, которые посвятили сельскому хозяйству

Rolnictwo od najdawniejszych czasów było zawsze ważnym zajęciem Rosjan. Przyglądamy się, jak promowali ją bolszewicy.

Przed rewolucją 1917 roku Rosja była przede wszystkim krajem agrarnym. Zamach stanu, następująca po nim wojna domowa i wymuszone tempo uprzemysłowienia kraju spowodowały problemy w sektorze rolniczym. Pola zostały opuszczone, zabrakło ludzi, którzy mogliby zadbać o uprawy, gdyż masowo wyjeżdżali do wielkich miast. Wszystko to spowodowało ogromny głód w kraju, który zmusił władze radzieckie do zastosowania ostrych metod i kartek żywnościowych. Stało się jasne, że w forsowaniu industrializacji zapomnieli o najważniejszym - o jedzeniu.

Niezwykle ważne stało się więc promowanie starvanj pracy na polach, zagospodarowanie dziewiczych terenów, dbanie o uprawy, a także bydło i inne zwierzęta. A co jeszcze ważniejsze - zachęcić do wejścia w system kolektywnego rolnictwa, tak by całe dobro trafiło ściśle do państwa, a nie pozostało u prywatnych rolników.

1. Товарищ, вступай в наш колхоз!

2. Ни одного гектара незасеянной земли!

3. Колхозы и индивидуальные фермеры! Вовремя отдавайте хлеб государству!

4. Женщины в колхозе - великая сила! И. Сталин.

5. Сеять вовремя - собрать гору зерна

6. Почему здесь богатый урожай? Из-за минеральных удобрений.

7. Соберите урожай вовремя и без потерь!

8.

Обратите внимание: Мои помощники в быту. Средства, которые работают.

Колхозники и колхозницы! Укрепляйте дружбу советских народов через социалистический труд!

9. Больше свиней - больше мяса!

10. Если на ферме есть корм, скот не будет бояться зимы!

11. Если правильно кормить животных, они набирают вес!

12. Больше овощей и фруктов советским городам и промышленным центрам

13. Больше подсолнухов, больше масла! В 1950 году мы соберем 3,7 миллиона тонн подсолнечного масла

 14. Хороший уход - хорошие телята!

15. Золотой урожай родной земле!

Скажите, а какие плакаты вы сами помните со времени СССР? Свое мнение Вы можете оставить в комментариях под статьей. 

Больше интересных статей здесь: Хозяйство.

Источник статьи: Советские плакаты, которые посвятили сельскому хозяйству.